Wpisz całkowitą ilość j.m. witaminy A przepisaną na recepcie: