Dawki maksymalne wg Farmakopei X

Dawki maksymalne substancji stosowanych w recepturze aptecznej wg Farmakopei X


 

Dawka zwykle stosowana (zalecana) jest to dawka wywołująca zamierzony efekt terapeutyczny. Dawka maksymalna to największa dawka stosowana w lecznictwie. Zakres dawek przyjęto dla mężczyzny w wieku 20-40 lat, o masie ciała 70 kg bez chorób towarzyszących. Lekarz może świadomie przekroczyć ustalone w FP X dawki maksymalne w szczególnych przypadkach. Przepisanie dawki przekraczającej dawkę maksymalną obliguje lekarza do oznaczenia takiego faktu na recepcie. Jeśli farmaceuta nie jest w stanie wyjaśnić przyczyny przekroczenia dawki maksymalnej dobowej lub jednorazowej, powinien wykonać lek w dawce odpowiadającej dawce maksymalnej.


 

Substancje stosowane doustnie


Nazwa substancji Dawka maksymalna jednorazowa Dawka maksymalna dobowa
Ammonii bromidum Bromek amonu 0.5 g *

Atropinum Atropina 2 mg 3 mg
Belladonnae folii extractum siccum 0.05 g 0.15 g
Belladonnae folii tinctura 1.0 g 3.0 g
Bismuthi subcarbonas 1.0 g 3.0 g
Calcii chloridum dihydricum 1.0 g 1.0 g
Chloramphenicolum Chloramfenikol, Detreomycyna 0.75 g 3.0 g
Codeini phosphas Kodeina 0.06 g 0.12 g
Ephedrini hydrochloridum Efedryna 50.0 mg 150.0 mg
Erythromycinum Erytromycyna 1.0 g 4.0 g
Hydrocortisonum Hydrokortyzon 0.02 g 0.06 g
Iodum Jod 0.02 g 0.06 g
Kalii bromidum bromek potasu 1.0 *

Kalii chloridum chlorek potasu 10.0 g
Kalii iodidum jodek potasu 2.0 g 6.0 g
Metronidazolum Metronidazol 1.0 g 2.0 g
Natrii bromidum 1.0 *

Neomycini sulfas Neomycyna 1.5 g 6.0 g
Nystatinum Nystatyna 1 000 000 j.m. 6 000 000 j.m.
Pepsini pulvis 0.5 g 1.5 g
Phenobarbitalum, Phenobarbitalum natricum fenobarbital 0.3 g 0.6 g
Prednisolonum Prednizolon 0.04 g (dawka podtrzymująca) 0.08 g (dawka początkowa)
Promethazini hydrochloridum Prometazyna, Diphergan 0.05 g 0.15 g
Vitaminum A 100 000 j.m./24h

* Jeśli preparat zawiera więcej niż jedną sól bromkową, maksymalna łączna dawka dobowa wynosi 1.0 g ( w tym bromku amonowego max. 0.5 g )


Substancje stosowane zewnętrznie


Nazwa substancji Dawka zwykle stosowana
Acidum boricum kwas borowy roztwór 1.0% – 3.0%

maść 1.0% – 3.0%

maść do oczu 3.0%

zasypka 1.0% – 10.0%

dopochwowo: roztwory 1.0% – 2.0%

globulki 0,06 g

Acidum lacticum kwas mlekowy do przepłukiwań 0.5% – 2.0%

do pędzlowania 10% – 20%

na śluzówkę 0.5%

dopochwowo (roztwory) 0.5%

Acidum slalicylicum kwas salicylowy 10.0% (stęż. max.)

20% keratolitycznie (stęż. max.)

Argenti nitras Azotan srebra na skórę 1.0% – 2.0%

do przepłukiwań 0.05% – 0.1%

do worka spojówkowego 0.1% – 0.5%

do pędzlowania jamy ustnej 1.0% – 2.0%

w stomatologii 10.0% – 20.0%

Argentum colloidale ad usum externum roztwór 0.2% – 1.0%

maść 1.0% – 15.0%

Atropinum, Atropini sulfas krople do oczu 0.2% – 1.0% (stęż. max.)

(do 4 kropli dziennie)

Balsamum peruvianum balsam peruwiański maść 5.0% – 10.0%
Benzalkonii chloridum roztwór na błony śluzowe 0.005%

roztwór na skórę 0.1% – 0.5%

krem 0.1% – 0.5%

Bismuthi subgallas zasypka 50.0% – 100.0%

maść 20.0%

Borax płyn do pędzlowania 20.0 %
Camphora racemica maść 1.0% – 10.0%

roztwór 0.1% – 1.0%

Chloramphenicolum maść 2.0%

maść do oczu 1.0%

krople do oczu 0.5%

Ephedrini hydrochloridum krople i maść do nosa 0.5% – 1.0%
Erythromycinum maść 1.0%

maść do oczu 0.5%

roztwór 2.0%

Ethacridini lactas monohydricus roztwór 0.01% – 0.2%

maść i zasypka 0.5% – 2.5%

Gentamicini sulfas gentamycyna maść 0.1% – 0.3%

maść do oczu 0.3%

roztwór 0.3%

Hydrocortisonum 0.25% – 2.5%
Ichthammolum Ichtiol do przemywań 1.0% – 5.0%

na skórę 2.0% – 15.0%

maść 10.0% – 15.0%

Iodum 1.0% – 5.0%
Lidocainum Lidokaina roztwór 1.0% – 3.0%
Mentholum na błony śluzowe 0.3%

na skórę do 10.0%

Methylis salicylas maść 3.0% – 15.0%
Natrii salicylas do 1.0%
Neomycini sulfas aerozol 0.5%

maść 3.0%

maść do oczu 0.5%

Nystatinum 100 000 j.m./g

dopochwowo 200 000 j.m.

Pilocarpini hydrochloridum krople do oczu 1.0% – 4.0%

maść do oczu 2.0%

Prednisolonum 0.25% – 0.5%
Resorcinolum rezorcyna maść, pasta 5.0% – 10.0%

roztwór 1.0% – 5.0%

Sulfacetamidum natricum krople do oczu 20.0%
Sulfur ad usum externum maść, zasypka, zawiesina 5.0% – 30.0%
Ureum mocznik 10.0% – 30.0%
Zinci oxidum maść, pasta 15.0% – 25.0%
Zinci sulfas krople do oczu 0.1% – 0.5%

roztwór 0.5% – 1.0%

maść 2.0% – 10.0%