Które leki recepturowe należy wyceniać jako jałowe?

Które leki recepturowe należy wyceniać jako jałowe?


Sporządzenie leku recepturowego w warunkach jałowych wiąże się z naliczeniem wyższej taksy laborum (24,66zł) oraz bezwzględnym przestrzeganiem zasad receptury aseptycznej (odpowiednio przygotowany personel, miejsce pracy, utensylia, urządzenia – m.in. loża aseptyczna, opakowania na leki oraz substancje).


W warunkach aseptycznych w aptece ogólnodostępnej należy wykonywać:

  • Leki oczne: roztwory, zawiesiny, żele, maści
  • Leki stosowane na uszkodzoną skórę (np. rany, oparzenia): roztwory, maści, kremy, mazidła, żele)

  • Proszki dzielone zawierające w składzie antybiotyk 
  • Czopki, globulki, pręciki zawierające w składzie antybiotyk
  • Roztwory, mikstury, zawiesiny oraz emulsje do użytku wewnętrznego zawierające w składzie antybiotyk
  • Płynne leki do stosowania zewnętrznego (również spirytusowe) zawierające w składzie antybiotyk
  • Maści, kremy, mazidła, pasty oraz żele zawierające w składzie antybiotyk
  • Leki do nosa i uszu zawierające w składzie antybiotyk: roztwory, zwiesiny, maści
  • Wszystkie wymienione wyżej formy leków (proszki dzielone, czopki, globulki, pręciki, roztwory, mikstury, zawiesiny, emulsje do użytku wewnętrznego, płynne leki do stosowania zewnętrznego, maści, kremy, mazidła, pasty) jeśli ten sposób wykonania określa Farmakopea Polska lub tak wskazał na recepcie lekarz

Antybiotyki powszechnie stosowane do sporządzania leków recepturowych:

Nystatyna, Chloramfenikol, Neomycyna, Amoksycyklina z kwasem klawulanowym, Doksycyklina, Gentamycyna, Cefuroksym, Klindamycyna, Streptomycyna, Sulfacetamid

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie MZ z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych