Globulki, czopki – obliczenia ilości oleju kakaowego

Globulki, czopki – obliczenia ilości podłoża – kalkulator


czopki kalkulatorIle użyć masła kakaowego aby prawidłowo wypełnić formę? Na recepcie ilość butyrum cacao zapisywana jest zazwyczaj q.s. (ile wystarczy). Ze względu na znaczne różnice w gęstości podłoża i substancji leczniczych należy obliczyć właściwą ilość masła kakaowego potrzebną do wypełniania wybranej formy. Wystarczy, że przepiszesz z recepty ilości poszczególnych składników a nasz kalkulator podstawi dane do odpowiedniego wzoru i wyliczy ile podłoża (masła kakaowego) należy użyć.

Współczynnik wyparcia (f) – określa w gramach, ilość podłoża odpowiadającą objętością 1 g danej substancji leczniczej. Wzór czopki 

Współczynniki wyparcia wybranych substancji – otwórz tabelę w nowym oknie


Wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem kalkulatora ponosi użytkownik serwisu. Zaleca się przed sporządzeniem leku recepturowego sprawdzenie wyników otrzymanych przy pomocy kalkulatora za pomocą innych dostępnych sposobów kalkulacji.


Sprawdź także inne dostępne kalkulatory farmaceutyczne

etanol witaminy nystatyna dawki dla dzieci  insulina czopki, globulki rozcieńczanie roztworów jak wykonać x% roztwór?