wykaz surowców farmaceutycznych

Wykaz surowców farmaceutycznych do receptury aptecznej

Wykaz surowców farmaceutycznych do receptury aptecznej


Wykaz zawiera informacje o wszystkich surowcach farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Każdy z obecnych na liście surowców może być użyty do wykonania leku recepturowego refundowanego.

 

Lista surowców farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terenie RP zawiera m.in. dane takie jak: aktualny numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, kod EAN, podmiot odpowiedzialny czy rodzaj opakowania.


Wykaz surowców farmaceutycznych

Pobierz zestawienie ( plik Excel aktualizowany jest codziennie, stan na dzień podany w nazwie pliku)


Wyszukiwarka surowców farmaceutycznych

Otwórz wyszukiwarkę w nowym oknie

Źródło:

sf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl