Ilość leku na 1 ryczałt

Ilość leku recepturowego, którego dotyczy odpłatność ryczałtowa (1 ryczałt)


Na jednej recepcie można przepisać podwójną ilość leku recepturowego (2x Ryczałt). Wyjątek stanowią takie postaci leku recepturowego jak maści, kremy, mazidła, pasty albo żele do stosowania na skórę – można przepisać ich dziesięciokrotną ilość (10x Ryczałt) na jednej recepcie.

 


 • 20 sztuk proszków dzielonych
 • 80 gramów proszków niedzielonych (prostych i złożonych)
 • 12 sztuk czopków, globulek
 • 250 gramów roztworów, mikstur, zawiesin oraz emulsji do użytku wewnętrznego
 • 500 gramów płynnych leków do stosowania zewnętrznego (jeżeli zawierają spirytus, ilość spirytusu w przeliczeniu na spirytus 95% nie może przekroczyć 100 gramów)
 • 100 gramów maści, kremów, mazideł, żeli czy past
 • 40 gramów kropli do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
 • 100 gramów mieszanek ziołowych
 • 30 sztuk pigułek
 • 10 gramów kropli do oczu, uszu i nosa oraz maści do oczu, uszu i nosa, sporządzanych w warunkach aseptycznych
 • 500 gramów klein

Podstawy prawne:

 • rozporządzenie MZ z dnia 11 września 2014r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
 • rozporządzenie MZ z 6 listopada 2012 r., § 8 r.r.l. oraz art. 63 ustawy refundacyjnej