Przeliczanie dawkowania insuliny na recepcie

Insulina – dawkowanie na recepcie


przeliczanie insuliny dawkowanieKalkulator służący do przeliczenia dawkowania insuliny na recepcie. Insulina zazwyczaj występuje w opakowaniach po 5 ampułek, jedna ampułka zawiera 300 j.m. insuliny. Preparaty z insuliną charakteryzują się wysoką refundacją, dlatego dużą wagę powinniśmy przywiązywać do weryfikacji dawkowania insuliny znajdującego się na recepcie. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie recept lekarskich jeśli podano sposób dawkowania, farmaceuta może wydać jednorazowo taką ilość leku, która nie będzie większa niż ilość konieczna dla przeprowadzenia 120 dniowej kuracji. Dzielenie insulin refundowanych jest dopuszczalne. Przeliczanie dawkowania insuliny na recepcie


Wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem kalkulatora ponosi użytkownik serwisu. Zaleca się przed wydaniem leku sprawdzenie wyników otrzymanych przy pomocy kalkulatora za pomocą innych dostępnych sposobów kalkulacji.


Sprawdź także inne dostępne kalkulatory farmaceutyczne

etanol witaminy nystatyna dawki dla dzieci  insulina czopki, globulki rozcieńczanie roztworów jak wykonać x% roztwór?