Przeliczanie etanolu

Przeliczanie etanolu – kalkulator


kalkulator etanol

Kalkulator służący do przygotowania roztworów etanolowych o różnych stężeniach przy użyciu etanolu ~96º lub ~70º i wody. W wyniku mieszania etanolu z wodą zachodzi zjawisko kontrakcji – zmniejszenia objętości. Obliczenia rozcieńczenia spirytusu opierają się o aktualne dane farmakopealne (tabela alkoholometryczna). Według FP X podstawowym roztworem do sporządzania rozcieńczeń jest farmakopealny Etanol 96 % (V/V), Ethanolum, Etanol 93,84 (m/m), Spiritus 96º, Spiritus Vini rectificatus. Kalkulator etanolu


Kalkulator jest zgodny z wytycznymi Krajowego Konsultanta w dziedzinie Farmacji aptecznej ws. przeliczania etanolu w recepturze. Pismo z dnia 10.12.2018Czytaj artykuł
Wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem kalkulatora ponosi użytkownik serwisu. Zaleca się przed sporządzeniem leku recepturowego sprawdzenie wyników otrzymanych przy pomocy kalkulatora za pomocą innych dostępnych sposobów kalkulacji.


Sprawdź także inne dostępne kalkulatory farmaceutyczne

rozcieńczanie spirytusu do użytku domowego witaminy nystatyna dawki dla dzieci  insulina czopki, globulki rozcieńczanie roztworów jak wykonać x% roztwór?