Przeliczanie dawek dla dzieci (wzory) – kalkulator

Przeliczanie dawek dla dzieci


dawki dla dzieci wzoryKalkulator służący do ustalenia dawki maksymalnej leku dla dziecka na podstawie dawki dla osoby dorosłej zgodnej z FP XI danej substancji oraz danych na temat m.in. wagi, wzrostu oraz powierzchni ciała dziecka. Istnieje kilka sposobów na obliczenie maksymalnej dawki dla dziecka. Przeliczanie dawki na podstawie wyłącznie wieku dziecka (Wzory Cowlinga i Younga) może być stosowane wyłącznie dla leków o wysokim indeksie terapeutycznym. Bardziej korzystne jest obliczanie dawki dla dziecka w stosunku do masy ciała, natomiast sposób ten nie może być zastosowany u dzieci z nadwagą (Wzór Clarka). Najbardziej dokładnym, wydaje się być wzór obliczający dawkę leku dla dziecka w przeliczeniu na powierzchnię jego ciała, jednak nie może być on zastosowany w odniesieniu do wcześniaków.


Przelicz dawkę dla dziecka za pomocą wzoru uwzględniającego powierzchnię ciała dziecka wyliczoną na podstawie masy ciała i wzrostu dziecka otwórz kalkulator

Przelicz dawkę dla dziecka za pomocą wzoru Youngaotwórz kalkulator

Przelicz dawkę dla dziecka za pomocą wzoru Clarkaotwórz kalkulator

Przelicz dawkę dla dziecka za pomocą wzoru Cowlinga (na podstawie wieku dziecka) – kalkulator poniżej >>

Wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem kalkulatora ponosi użytkownik serwisu. Zaleca się przed sporządzeniem leku recepturowego sprawdzenie wyników otrzymanych przy pomocy kalkulatora za pomocą innych dostępnych sposobów kalkulacji.


Dawki maksymalne według Farmakopei XI – przejdź do tabeli

Sprawdź także inne dostępne kalkulatory farmaceutyczne

paracetamol syrop dla dzieci ibuprofen syrop dla dzieci paracetamol czopki dla dzieci ibuprofen czopki dla dzieci rozcieńczanie spirytusu do użytku domowego  etanol witaminy nystatyna dawki dla dzieci  insulina czopki, globulki rozcieńczanie roztworów jak wykonać x% roztwór?