Kalkulator stażu pracy w aptece i hurtowni farmaceutycznej dla farmaceuty

Kalkulator stażu pracy w aptece i hurtowni farmaceutycznej dla farmaceuty

staz pracy w aptece kalkulator

Dzięki kalkulatorowi ustalisz przebieg pracy na stanowisku farmaceuty w aptece lub hurtowni farmaceutycznej niezbędny do objęcia stanowiska kierownika apteki lub kierownika hurtowni farmaceutycznej.

Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 z późn. zm.)

Art.  84.  [Wymagania dla Osoby Odpowiedzialnej] – dot. kierownika hurtowni farmacaeutycznej
1.  Osobą Odpowiedzialną może być farmaceuta mający 2-letni staż pracy w hurtowni farmaceutycznej lub w aptece.

Art. 88. [Kierownik apteki] 2. Kierownikiem apteki może być farmaceuta, o którym mowa w ust. 1, który ma co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej

Stanowisko Nr VII/1/2017 z 23 maja 2017 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie stosowania przez izby aptekarskie art. 88 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 z późn. zm.) w zakresie obliczania stażu pracy niezbędnego do wykonywania funkcji kierownika apteki

Kalkulator stworzony został przez Śląską Izbę Aptekarską, po otwarciu linku nastąpi przekierowanie
 

Kalkulator stażu pracy w aptece