Wzór na podstawie powierzchni ciała dziecka

Przeliczanie dawek dla dzieci – wzór uwzględniający powierzchnię ciała dziecka wyliczoną na podstawie masy ciała i wzrostu dziecka

dawki dla dzieci wzory

Wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem kalkulatora ponosi użytkownik serwisu. Zaleca się przed sporządzeniem leku recepturowego sprawdzenie wyników otrzymanych przy pomocy kalkulatora za pomocą innych dostępnych sposobów kalkulacji.


Dawki maksymalne według Farmakopei  – przejdź do tabeli

Sprawdź także inne dostępne kalkulatory farmaceutyczne

etanol witaminy nystatyna dawki dla dzieci  insulina czopki, globulki rozcieńczanie roztworów jak wykonać x% roztwór?