Wzór Younga

Przeliczanie dawek dla dzieci – wzór Younga

dawki dla dzieci wzory

Wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem kalkulatora ponosi użytkownik serwisu. Zaleca się przed sporządzeniem leku recepturowego sprawdzenie wyników otrzymanych przy pomocy kalkulatora za pomocą innych dostępnych sposobów kalkulacji.


Dawki maksymalne według Farmakopei X – przejdź do tabeli

Sprawdź także inne dostępne kalkulatory farmaceutyczne

etanol witaminy nystatyna dawki dla dzieci  insulina czopki, globulki rozcieńczanie roztworów jak wykonać x% roztwór?