Erytromycyna – Erythromycinum

Właściwości fizykochemiczne Krystaliczny proszek, kolor biały do jasnożółtego, bez zapachu i o gorzkim smaku. Synonimy Erythromycinum, Erythrocinum, Erycinum, Ilotycinum Postaci leku recepturowego maści, roztwory Działanie/zastosowanie: Erytromycyna to antybiotyk makrolidowy, którego mechanizm działania polega na wiązaniu się z podjednostką 50s rybosomu bakteryjnego i blokowaniu biosyntezy białka. Wykazuje szerokie spektrum działania. W recepturze aptecznej najczęściej stosowana w […]

Czytaj więcej