Tanina – Tanninum

Właściwości fizykochemiczne Ciało stałe o barwie od żółtej do brązowej, bez zapachu. Synonimy Tanninum, Acidum tannicum, Acidum gallotannicum, kwas taninowy, tanina Postaci leku recepturowego roztwory, maści, pasty, proszki do użycia zewnętrznego, czopki Działanie/zastosowanie Tanina, tak jak i inne substancje garbnikowe, wykazuje szeroki zakres działania. Denaturuje białka – w tym także bakteryjne, przez co odkaża skórę […]

Czytaj więcej