Wykaz substancji psychotropowych ( P )

Wykaz substancji psychotropowych ( P )


 

Uwzględnia zmiany (zaznaczone na zielono) związane z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. z 2015 r. poz. 875

Grupa I-P

 • 2A-I
 • 2A-T
 • 2C-I
 • 2C-T-2
 • 2C-T-7
 • 3F-MA
 • 25B-NBOMe
 • 25C-NBOMe
 • 25D-NBOMe
 • 25E-NBOMe
 • 25G-NBOMe
 • 25H-NBOMe
 • 25I-NBOMe
 • 25I-NBMD
 • 25N-NBOMe
 • 3-MMC
 • 4-AcO-DiPT
 • 4-AcO-DMT
 • 4-AcO-MET
 • 4-EMC (4-etylometkatynon)
 • 3-FMC (3-fluorometkatynon)
 • 4-FMC (4-fluorometkatynon)
 • 4-HO-DiPT
 • 4-HO-MET
 • 4-MEC (4-metylo-N-etylokatynon)
 • 4-MTA
 • 5-APB
 • 5-IT
 • 5-MAPB
 • 5-MeO-DALT
 • 5-MeO-DMT
 • 5-MeO-MiPT
 • 6-APB
 • 6-APDB
 • brefedron
 • brolamfetamina (DOB)
 • bufedron
 • butylon
 • deoksypipradrol (2-DPMP)
 • dibutylon
 • DET
 • DMA
 • DOET
 • DMHP
 • DMT
 • 3,4-dimetylometkatynon (3,4-DMMC)
 • difenyloprolinol (D2PM)
 • etycyklidyna
 • etkatynon (N-etylokatynon)
 • etryptamina
 • eetylobufedron (NEB)
 • etylon
 • eutylon
 • heksedron
 • izopentedron
 • N-hydroksy-MDA
 • 4-metyloaminoreks
 • 4-metylo-N-etylokatynon
 • 4-fluoroamfetamina
 • katynon
 • LSD-25
 • MDEA
 • MDMA
 • MDPBP
 • MDPPP
 • meskalina
 • metkatynon
 • MMDA
 • MPBP
 • mefedron
 • metamfepramon (dimetylokatynon, dimepropion)
 • metedron (4-metoksymetkatynon, PMMC)
 • metylobufedron
 • metylon
 • nafyron
 • paraheksyl
 • α-PBP
 • pentedron (α-metyloaminowalerofenon)
 • pentylon (bk-MBDP)
 • PMA
 • PMMA
 • pMPPP
 • proskalina
 • psylocyna
 • psylocybina
 • RH-34
 • rolicyklidyna
 • STP (dimetoksyamfetamina, DOM)
 • tenamfetamina
 • tenocyklidyna
 • TMA
 • trimetoksyamfetaminy: TMA-2, TMA-6
 • tetrahydrokannabinole

oraz:

 • sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe,
 • stereoizomery substancji zamieszczonych w tej grupie, jeżeli istnienie takich stereoizomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że stereoizomery takie są wyraźnie wyłączone.

Grupa II-P

 • 4-BEC (4-bromoetkatynon)
 • 2C-B
 • 2C-B
 • 2C-C
 • 2C-D
 • 2C-G
 • 2C-N
 • 2C-P
 • 3-MeO-PCE (3-metoksyetycyklidyna)
 • 3-MeO-PCP (3-metoksyfencyklidyna)
 • amfetamina
 • amineptyna
 • benzylopiperazyna
 • DBZP (dibenzylopiperazyna)
 • deksamfetamina
 • etylofenidat
 • fencyklidyna
 • fenetylina
 • fenmetrazyna
 • ketamina
 • GHB
 • lewamfetamina
 • lewometamfetamina
 • 4-metyloamfetamina (4-MA)
 • MBZP
 • mCPP
 • meklokwalon
 • MeOPP (pMPP, 4-MPP, paraperazyna)
 • metakwalon
 • metamfetamina (dekstro i racemat)
 • metiopropamina (MPA)
 • metoksetamina (MXE)
 • metylofenidat
 • pentazocyna
 • pFPP
 • salwinoryna A
 • sekobarbital
 • Δ9-tetrahydrokannabinol i jego warianty stereochemiczne
 • TFMPP
 • zipeprol

oraz:

 • izomery substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że izomery takie są wyraźnie wyłączone,
 • estry i etery substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie,
 • sole substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe.

 

Grupa III-P

 • amobarbital
 • buprenorfina
 • butalbital
 • cyklobarbital
 • flunitrazepam
 • glutetimid
 • katyna
 • pentobarbital

oraz sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe.


Grupa IV-P

 • α-PHP
 • α-PPP
 • α-PVP
 • allobarbital
 • alprazolam
 • amfepramon
 • aminoreks
 • barbital
 • benzfetamina
 • bromazepam
 • brotizolam
 • butobarbital
 • 2C-E
 • 4-Cl-α-PPP
 • chlordiazepoksyd
 • delorazepam
 • diazepam
 • estazolam
 • etchlorwynol
 • etylamfetamina
 • etynamat
 • fendimetrazyna
 • fenkamfamina
 • fenobarbital
 • fenproporeks
 • fentermina
 • fludiazepam
 • flurazepam
 • halazepam
 • haloksazolam
 • kamazepam
 • ketazolam
 • klobazam
 • klonazepam
 • klorazepat
 • kloksazolam
 • klotiazepam
 • lefetamina
 • loflazepinian etylowy
 • loprazolam
 • lorazepam
 • lormetazepam
 • mazindol
 • MDPEA
 • MDPV
 • medazepam
 • mefenoreks
 • meprobamat
 • metylofenobarbital
 • metyprylon
 • mezokarb
 • midazolam
 • MMDPEA (5-metoksy-MDPEA)
 • nimetazepam
 • nitrazepam
 • nordazepam
 • oksazepam
 • oksazolam
 • pemolina
 • pinazepam
 • pipradrol
 • pirowaleron
 • prazepam
 • sekbutabarbital
 • tapentadol
 • temazepam
 • tetrazepam
 • triazolam
 • winylbital
 • zaleplon
 • zolpidem
 • zopiklon

oraz sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe.

Podstawa prawna: