Chloralu wodzian – Chlorali hydras

Właściwości fizykochemiczne

Białe ciało stałe o charakterystycznym zapachu.

Synonimy

Chlorali hydras, Chloralum hydratum, wodzian chloralu

Postaci leku recepturowego

mieszanki

Działanie/zastosowanie

Wodzian chloralu wykazuje bardzo silne działanie nasenne i uspokajające. Wchodzi w skład preparatów przeznaczonych do leczenia ciężkich bezsenności i histerii. Silnie nefro- i hepatotoksyczny.

Rozpuszczalność

bardzo łatwo rozpuszcza się w wodzie

łatwo rozpuszcza się w etanolu

Gęstość

nie dotyczy

Trudności/ niezgodności

Wodzian chloralu powoduje powstawanie mieszanin eutektycznych z kamforą, mentolem, salicylanem fenylu, salicylanem sodu oraz z kwasem salicylowym.

Wodzian chloralu obniża temperaturę topnienia podłoży lipofilowych (np. olej kakaowy), aby temu zapobiec należy dodać wosku pszczelego w ilości 3-5%, olbrotu, alkoholu cetylowego lub stearylowego.

Dawka max.

sprawdź tutaj

Przykłady recept

Rp. Mixtura hypnotica

Chlorali hydrate   10,0

Kalium bromatum   10,0

Aqua purificata   20,0

Ol. Menthae pip.   gtt No 2

Neospasmini

Sir. Altheae   aa   80,0

M.f. mixt.

 

Rp. Mixtura Pawłowa

Phenobarbitali natrici   0,2

Tinct. Valerianae   8,0

Tinct. Adonidis vern.   4,0

Chlorali hydrati   4,8

Natrium bromatum   4,8

Aqua purificata   ad   200,0

M.f. mixt.

 

Dodatkowe informacje

nie dotyczy

Źródła

  1. Karta charakterystyki substancji leczniczej.
  2. R. Kasperek, Trudności i niezgodności recepturowe, Aptekarz Polski, 2016.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.