Rozporządzenie w sprawie recept lekarskich, wrzesień 2016 – ZMIANA DOTYCZĄCA RECEPTURY

Dnia 17 sierpnia 2016 r. zostało opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie uprawnienia dodatkowego “S” dla osób, które ukończyły 75 rok życia. (darmowe leki dla seniorów)

Zgodnie z nową ustawą recepta na antybiotyk może posiadać “termin realizacji od”.

Data ważności recepty na preparaty immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta wynosi 120 dni.

Zmiana dotycząca receptury aptecznej:

Doprecyzowano zapis dotyczący zmniejszenia ilości leku recepturowego:

Nowy zapis

w § 16:

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Jeżeli ilość refundowanego leku recepturowego przepisanego na recepcie przekracza ilość, o której mowa w § 8 ust. 2 i 2a, osoba wydająca zmniejsza ilość leku recepturowego do tej ilości.”;


Stary zapis

b) ust. 3 brzmiał: „3. Jeżeli ilość refundowanego leku recepturowego przepisanego na recepcie przekracza ilość, o której mowa w § 8 ust. 2, osoba wydająca zmniejsza ilość leku recepturowego do tej ilości”.


Dla przypomnienia

§ 8.

2. Na jednej recepcie można przepisać podwójną ilość leku recepturowego, ustaloną na podstawie przepisów określających leki, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne stosowane przy sporządzeniu leków recepturowych.
2a. W przypadku recept, o których mowa w ust. 2, na maści, kremy, mazidła, pasty albo żele do stosowania na skórę, można przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego, ustaloną na podstawie przepisów określających leki, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne stosowane przy sporządzeniu leków recepturowych.

Sprawdź również najnowszy (07.2016) wykaz surowców farmaceutycznych do receptury aptecznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.