Laktoza jednowodna – Lactosum monohydricum

Właściwości fizykochemiczne Białe ciało stałe, bez zapachu. Synonimy Lactosum monohydricum, Lactosum, Saccharum lactis, cukier mleczny, laktoza Postaci leku recepturowego proszki Działanie/zastosowanie Laktoza jest chętnie wykorzystywana w recepturze aptecznej jako substancja pomocnicza, ponieważ jest substancją obojętną, stabilną, nietoksyczną, nie wchodzi w interakcje z innymi składnikami, poprawia smak i zwiększa lepkość preparatu. Może być stosowana do uzyskiwania […]

Czytaj więcej