Laktoza jednowodna – Lactosum monohydricum

Właściwości fizykochemiczne

Białe ciało stałe, bez zapachu.

Synonimy

Lactosum monohydricum, Lactosum, Saccharum lactis, cukier mleczny, laktoza

Postaci leku recepturowego

proszki

Działanie/zastosowanie

Laktoza jest chętnie wykorzystywana w recepturze aptecznej jako substancja pomocnicza, ponieważ jest substancją obojętną, stabilną, nietoksyczną, nie wchodzi w interakcje z innymi składnikami, poprawia smak i zwiększa lepkość preparatu. Może być stosowana do uzyskiwania trituracji, jako wypełniacz oraz jako nośnik substancji aktywnej.

Rozpuszczalność

rozpuszcza się w wodzie

rozpuszcza się w etanolu

Gęstość

nie dotyczy

Trudności/ niezgodności

nie dotyczy

Dawka max.

sprawdź tutaj

Przykłady recept

Rp.

Verospiron   a   3mg

Sacchari lactis   q.s.

M.f. pulvis

D.t.d. No 20

Dodatkowe informacje

Na leki zawierając laktozę powinni uważać pacjenci ze stwierdzoną nietolerancją laktozy. Dla takich chorych z pomocą przychodzi receptura apteczna, która daje możliwość zamiany laktozy na inną obojętną substancję.

Źródła

  1. Karta charakterystyki substancji.
  2. A. Serafin, Laktoza w lekach, Aptekarz Polski, 2019.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.