Prometazyny chlorowodorek – Promethazini hydrochloridum

Właściwości fizykochemiczne Ciało stałe, krystaliczny, biały lub jasnożółtawy proszek. Synonimy Promethazini hydrochloridum, Promethazinum hydrochloricum, Diphergan Postaci leku recepturowego roztwory, krople, maści, proszki Działanie/zastosowanie Prometazyna jest lekiem przeciwhistaminowym I generacji –  blokuje łączenie się histaminy z receptorami. Wykazuje szeroki zakres zastosowań: hamuje powstawanie reakcji alergicznych i zapalnych objawiających się obrzękiem, świądem, pokrzywką i bólem, dlatego znalazła […]

Czytaj więcej