Prometazyny chlorowodorek – Promethazini hydrochloridum

Właściwości fizykochemiczne

Ciało stałe, krystaliczny, biały lub jasnożółtawy proszek.

Synonimy

Promethazini hydrochloridum, Promethazinum hydrochloricum, Diphergan

Postaci leku recepturowego

roztwory, krople, maści, proszki

Działanie/zastosowanie

Prometazyna jest lekiem przeciwhistaminowym I generacji –  blokuje łączenie się histaminy z receptorami. Wykazuje szeroki zakres zastosowań:

  • hamuje powstawanie reakcji alergicznych i zapalnych objawiających się obrzękiem, świądem, pokrzywką i bólem, dlatego znalazła zastosowanie w leczeniu ostrych odczynów alergicznych skóry i górnych dróg oddechowych, kataru siennego i uczuleń pokarmowych
  • stosowana przed lub po zabiegach chirurgicznych, ponieważ działa uspokajająco i nasennie
  • zapobiega nudnościom, wymiotom i zawrotom głowy w chorobie lokomocyjnej
  • stosowana też w leczeniu neuralgii, choroby posurowiczej oraz zespole Meniere’a.

Prometazyna, tak jak inne leki przeciwhistaminowe I generacji, blokuje oprócz receptorów histaminowych także inne tj.: muskarynowe, dopaminergiczne, serotoninergiczne oraz adrenergiczne, w związku z czym może powodować liczne działania niepożądane: obniżenie ciśnienia krwi, senność, zawroty głowy, suchość w jamie ustnej, zatrzymanie moczu, zaburzenia koordynacji ruchowej (rzadko), uszkodzenia wątroby.

Przeciwwskazania: jaskra, przerost gruczołu krokowego, uszkodzenia szpiku, prowadzenie pojazdów mechanicznych.

Prometazyna nasila działanie leków przeciwcholinergicznych, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, leków uspokajających i nasennych.

Rozpuszczalność

bardzo łatwo rozpuszcza się w wodzie

łatwo rozpuszcza się w etanolu

Gęstość

nie dotyczy

Trudności/ niezgodności

Nie łączyć z substancjami o odczynie alkalicznym.

Dawka max.

sprawdź tutaj

Przykłady recept

Rp.

0,5% Sol. Promethazini hydrochloridi   10,0

M.f. htt. rhin.

 

Rp.

Promethazini hydrochloridi   2,0

Paraffini liq.   6,0

Vaselini hydrophylici   ad   100,0

M.f. ung.

D.S. smarować dwa razy dziennie

 

Rp.

Ephedrini hydrochloridi   

Diphergani   aa   0,008

Dexamethasoni   0,0003

Calcii lactatis   0,2

M.f. pulv.

D.t.d. No XX

Dodatkowe informacje

Chlorowodorek papaweryny jako substancja pro receptura został wprowadzony stosunkowo niedawno, wcześniej stosowano go pod postacią leku gotowego Diphergan.

Źródła

  1. Karta charakterystyki produktu.
  2. B. Pandyra-Kowalska, D. Czechowska, A. Jaworek, Receptura okiem praktyka – część pierwsza, Aptekarz Polski, 2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.