Srebra azotan – Argenti nitras

Właściwości fizykochemiczne Ciało stałe, krystaliczne, białe, bez zapachu. Synonimy Argeni nitras, Argentum nitricum, Lapis, Lapis infernalis, Argentum nitricum fusum, kamień piekielny, azotan srebra Postaci leku recepturowego roztwory, krople oczne, maści Działanie/zastosowanie Mechanizm działania azotanu srebra polega na jego łączeniu się z grupami tiolowymi, karboksylowymi oraz aminowymi białek, przez co blokuje ich aktywność biochemiczną. Dzięki temu […]

Czytaj więcej