Srebra azotan – Argenti nitras

Właściwości fizykochemiczne

Ciało stałe, krystaliczne, białe, bez zapachu.

Synonimy

Argeni nitras, Argentum nitricum, Lapis, Lapis infernalis, Argentum nitricum fusum, kamień piekielny, azotan srebra

Postaci leku recepturowego

roztwory, krople oczne, maści

Działanie/zastosowanie

Mechanizm działania azotanu srebra polega na jego łączeniu się z grupami tiolowymi, karboksylowymi oraz aminowymi białek, przez co blokuje ich aktywność biochemiczną. Dzięki temu wykazuje działanie bakteriobójcze, przyżegające, odkażające, ściągające i lekko złuszczające. Azotan srebra znalazł zastosowanie w leczeniu zakażeń bakteryjnych, ropnych zapaleń błon śluzowych, trudno gojących się ran i owrzodzeń, a w wysokich stężeniach także do przyżegania tkanek. W stomatologii stosowany jest do impregnacji zębów mlecznych w procesie próchnicowym. Stosowany również w postaci kropli do płukania worka spojówkowego w przebiegu stanów zapalnych oka.

Rozpuszczalność

w wodzie: 2160 g/l (20st. C)

rozpuszcza się w etanolu

Gęstość

nie dotyczy

Trudności/ niezgodności

Do redukcji azotanu srebra do metalicznego srebra może dojść w wyniku reakcji z chlorkami, bromkami, jodkami, rozpuszczalnymi węglanami, ichtiolem, formaldehydem, gliceryną, płynem Burowa oraz z nadmanganianem potasu. Należy unikać połączeń tych składników.

Dawka max.

sprawdź tutaj

Przykłady recept

Rp. Unguentum Nigrum = Maść Mikulicza

Argentum nitricum   1,0

Balsamum peruvianum   10,0

Vaselinum flavum   ad   100,0

M.f. ung.

 

Rp.

0,5% Argenti nitrici   10,0

M.f. gtt. ophtalm.

 

Rp.

Argentum nitrici 30% sol.   25,0

Dodatkowe informacje

nie dotyczy

Źródła

  1. Karta charakterystyki substancji leczniczej.
  2. Dereń J.: ABC Odkażania ran cz. 3: Związki srebra i boru, fiolet i nadmanganian potasu, Portal Opieka.farm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.