Tetrakainy chlorowodorek – Tetracaini hydrochloridum

Właściwości fizykochemiczne Bezwonne ciało stałe barwy białej. Synonimy Tetracaini hydrochloridum, tetrakainy chlorowodorek Postaci leku recepturowego roztwory, czopki, maści, krople i maści do oczu Działanie/zastosowanie Tetrakaina jest estrowym środkiem miejscowo znieczulającym. Działa poprzez odwracalne blokowanie przewodnictwa, zmniejszając przepuszczalność błon komórkowych dla jonów sodu. Działa 16 razy silniej niż prokaina, ale jest też od niej bardziej toksyczna. […]

Czytaj więcej