Tetrakainy chlorowodorek – Tetracaini hydrochloridum

Właściwości fizykochemiczne

Bezwonne ciało stałe barwy białej.

Synonimy

Tetracaini hydrochloridum, tetrakainy chlorowodorek

Postaci leku recepturowego

roztwory, czopki, maści, krople i maści do oczu

Działanie/zastosowanie

Tetrakaina jest estrowym środkiem miejscowo znieczulającym. Działa poprzez odwracalne blokowanie przewodnictwa, zmniejszając przepuszczalność błon komórkowych dla jonów sodu. Działa 16 razy silniej niż prokaina, ale jest też od niej bardziej toksyczna. Bardzo szybko wchłania się z uszkodzonej błony śluzowej, co może prowadzić do przedawkowania bądź zatrucia, dlatego nie należy stosować tetrakainy na uszkodzoną skórę.

Chlorowodorek tetrakainy znalazł zastosowanie w leczeniu bólu i świądu w okolicy odbytu, stanów zapalnych błony śluzowej odbytnicy, także w farmakoterapii hemoroidów, zmniejszając ich bolesność oraz jako środek znieczulający w powierzchniowych zabiegach chirurgicznych.

Działania niepożądane: wysypka, pokrzywka, rumień, obrzęk.

Rozpuszczalność

rozpuszczalny w wodzie (150 g/l)

Gęstość

nie dotyczy

Trudności/ niezgodności

nie dotyczy

Dawka max.

sprawdź tutaj

Przykłady recept

Rp.

4% Ung. Tetracaini   50,0

M.f. ung.

Rp.

Tetracaini hydrochloridi   0,15

Hydrocortisoni   0,025

Ammonii bituminosulfonatis   0,15

Cacao olei   q.s.

M.f. supp. anal.

Dodatkowe informacje

nie dotyczy

Źródła

  1. Karta charakterystyki produktu
  2. Tetrakaina w bazie PubChem
  3. Allan J. Flach, PharmD, MD, Frederick W. Fraunfelder, Leki stosowane w okulistyce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.