Witamina A – Vitaminum A

Właściwości fizykochemiczne

Lepka, oleista ciecz o żółtej barwie, bez zapachu.

Synonimy

Vitaminum A, Retinoli palmitas, witamina A, palmitynian retinolu

Postaci leku recepturowego

roztwory, zawiesiny, emulsje, maści, globulki

Działanie/zastosowanie

Witamina A jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Bierze udział w procesie widzenia, wpływa na wzrost i rozwój nowych komórek organizmu, wzmacnia siły odpornościowe ustroju, przeciwdziała infekcjom wirusowym i bakteryjnym. Oprócz tego witamina A odpowiada za stan skóry, włosów oraz paznokci, działa również przeciwnowotworowo.

 

W recepturze aptecznej witamina A wchodzi w skład preparatów do użycia zewnętrznego ze względu na swój korzystny wpływ na skórę i błony śluzowe.

Rozpuszczalność

praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie

Gęstość

0,92 g/cm3 (20st. C)

Trudności/ niezgodności

Sporządzanie preparatów z witaminami nastręcza wielu trudności. Ilość witamin w preparatach recepturowych może być zapisana na różne sposoby: w jednostkach międzynarodowych, gramach, mililitrach lub flakonach. Pierwszy sposób jest najbardziej odpowiedni, natomiast ostatni jest niedopuszczalny i obecnie nie stosowany.

Problem stanowi także właściwe odważenie lub odmierzenie ilości witamin, które jako substancje oleiste powodują duże straty w czasie ich przenoszenia. By tego uniknąć zaleca się przeliczanie ilości witamin na krople, w przypadku gdy przepisano ich niewielką ilość. Preparaty zawierające witaminy najlepiej sporządzać z wykorzystaniem unguatora, ponieważ wtedy witamina dodawana jest bezpośrednio do opakowania, nie ma potrzeby jej przenoszenia, a co za tym idzie zmniejszają się ubytki masy.

 

Maści z witaminą A, gdzie podłożem jest euceryna wykazują niezgodność. Z powodu dwóch przeciwnie działających emulgatorów: o/w (witamina A) oraz w/o (euceryna) dochodzi do rozwarstwienia maści. Najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest zamiana części podłoża na amfifilowe.

Dawka max.

sprawdź tutaj

Przykłady recept

Rp.

Detreomycini   2,0

Hydrocortisoni   1,0

Ac. salicylici.   2,0

Resorcini   2,0

Vit. A liq.   10,0

Vit. B6   3 amp.

Spir. Vini 70st.   ad   100,0

M.f. sol.

 

Rp.

Vit. A oleosae   500 j.m.

Vit. E puri   2,0

Lekobazae   ad   100,0

M.f. ung.

 

Rp.

Vitamini A sol. oleosae   500 000 j.m.

Prednisoloni   0,25

Ac. salicylici   2,0

3% Sol. Ac. borici   35,0

Vaselini hydrophyllici   ad   100,0

M.f. ung. 

 

Rp.

Nystatini   100 000 j.m.

Ac. borici   0,06

Vit. A

Lactosi   aa   0,2

Butyri cacao   q.s.

M.f. glob.

D.t.d. No 10

 

Dodatkowe informacje

Potrzebną ilość witaminy A obliczysz, korzystając z naszego kalkulatora:

https://receptura.edu.pl/receptura/kalkulatory/przeliczanie-witamin/

Źródła

  1. Karta charakterystyki produktu.
  2. Szulc, E. Wolska, M. Sznitowska, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Maści recepturowe z witaminami – nieprawidłowości w zapisie i problemy z wykonaniem, 2010.
  3. E. Banaczkowska-Duda, A. Chodkowska, Aptekarz Polski, Praktyczne wykorzystanie witamin w recepturze aptecznej, 2017.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.