Wyposażenie receptury aptecznej

Wszystkie apteki ogólnodostępne powstałe po zmianach w 2002 roku mają obowiązek sporządzania leków recepturowych. Prowadzenie receptury wymaga odpowiedniego przystosowania pomieszczeń oraz zapewnienia wymaganego wyposażenia. Sprzęt do receptury w dzisiejszych czasach to wydatek ok 12-15 tys. złotych. Rozkład wymaganych pomieszczeń oraz wyposażenie receptury aptecznej określają odpowiednie przepisy.

Pomieszczenia wchodzące w skład receptury aptecznej (obowiązkowe):

 • izba recepturowa (może być wyposażona w śluzę)
 • izba do sporządzania produktów homeopatycznych — jeśli apteka sporządza produkty homeopatyczne
 • zmywalnia

Wyżej wymienione pomieszczenia muszą posiadać odpowiednie urządzenia wentylacyjne zapewniające minimum 2-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny, muszą być wyposażone w urządzenia eliminujące nadmierne nasłonecznienie oraz termometry i higrometry.

Wyposażenie receptury aptecznej (obowiązkowe):

 • urządzenia umożliwiające sporządzanie leków w postaciach farmaceutycznych wykonywanych w aptekach (w związku z takim zapisem istnieje dowolność co do doboru urządzeń/przyrządów, nie jest wymagane posiadanie miksera recepturowego, unguatora )
 • urządzenia umożliwiające prawidłowe przechowywanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych w sposób zabezpieczający je przed zakurzeniem i zabrudzeniem (w tym  szafy lub kasety przeznaczone do przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami)
 • stół kryty tworzywem łatwo zmywalnym, odpornym na chemikalia
 • loża recepturowa kryta tworzywem łatwo zmywalnym, odpornym na chemikalia
 • wagi wielozakresowe (np. jedna waga dwuzakresowa 200/2000g – 1/10mg lub dwie – waga proszkowa 220g/0,001g oraz waga do ważenia płynów 2200g/0,01g), których parametry określają odrębne przepisy (waga wielozakresowa {definicja}: waga nieautomatyczna z dwoma lub więcej zakresami ważenia, z różnymi obciążeniami maksymalnymi i różnymi wartościami działek dla tego samego obciążenia; każdy z zakresów rozciąga się od zera do jego obciążenia maksymalnego)
 • aparat do otrzymywania wody oczyszczonej z odpowiednio zabezpieczonym odbieralnikiem, jeśli apteka wytwarza wodę oczyszczoną
 • szkło do przygotowywania leków recepturowych
 • naczynia i utensylia recepturowe, odpowiednio oznakowane, do przygotowywania leków recepturowych z wydzieleniem naczyń i utensyliów dla środków z grupy bardzo silnie działających.
 • jeśli apteka sporządza leki w warunkach aseptycznych, to podstawowe jej wyposażenie stanowią ponadto:
  • loża z nawiewem laminarnym do przygotowywania leków w warunkach aseptycznych, umieszczona w oddzielnym pomieszczeniu lub izbie recepturowej
  • sterylizator
 • aptekę, w której są sporządzane produkty homeopatyczne, wyposaża się ponadto w aparaturę  umożliwiającą sporządzanie tych produktów w określonych postaciach farmakopealnych
 • w aptece powinien być zapewniony dostęp do fachowej literatury oraz obowiązującej Farmakopei Polskiej
Chciałbyś sprzedać lub kupić używane wyposażenie receptury aptecznej – odwiedź dział OGŁOSZENIA
wyposażenie apteki rozporządzenie, wyposażenie receptury w aptece, sprzęt apteczny do receptury, sprzęt do receptury aptecznej, receptura w aptece wymagania, mikser recepturowy unguator używany, wagi apteczne używane

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.