Lek recepturowy – lek szyty na miarę KONKURS

Receptura jest miejscem, gdzie kunszt pracy farmaceuty realizuje się w najpełniejszej i najpiękniejszej postaci. Leki robione chociaż nie są tak popularne jak kiedyś, są niezastąpione i w związku z tym stanowią bardzo ważny aspekt pracy większości farmaceutów.

Z okazji uruchomienia portalu receptura.edu.pl, dzięki pomocy firmy EPRUS, zorganizowaliśmy konkurs:

Co zrobić, żeby wziąć udział w konkursie “Lek recepturowy – lek szyty na miarę” i wygrać wartościowe nagrody?

 

Przedstaw w kilku zdaniach korzyści leku recepturowego nad lekiem gotowym.

 

Odpowiedź prześlij poprzez poniższy formularz do dnia 20.10.2015.

 

Polub nasz fanpage na FB
Odwiedź nasz profil facebook

 

3 najciekawsze odpowiedzi zostaną nagrodzone. Przewidzieliśmy jednakowe zestawy nagród.

 

eprus


[contact-form-7 404 "Not Found"]

W skład pojedynczego zestawy wchodzą następujące elementy:

1. Higrometr elektroniczny

2. Zlewka szklana 150 ml + bagietka

3. Łopatko – łyżeczka metalowa 160 mm

4. Moździerz 120 mm

5. Tłuczek do moździerza 120 mm

6. Kalkulator (2 sztuki)


Fundatorem nagród jest firma Eprus oferująca kompleksowe wyposażenie apteki w sprzęt recepturowy – eprus.pl

 

Organizatorem konkursu jest portal receptura.edu.pl

Konkurs przeprowadzany jest za pomocą formularza konkursowego dostępnego na stronie internetowej organizatora.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie receptura.edu.pl oraz eprus.pl

Konkurs będzie trwał od 15.09.15 do 20.10.15

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest: 1) osobą pełnoletnią lub 2) osobą, która ukończyła 13 lat i nie ukończyła 18 lat posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych – za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.

Warunkami udziału w Konkursie są:

  1. Wysłanie odpowiedzi poprzez formularz dostępny a stronie konkursowej
  2. Polubienie strony receptura.edu.pl na facebook’u

 

NAGRODY

Fundatorem nagród jest firma EPRUS.

Nagrodzone zostaną 3 najciekawsze odpowiedzi.

W skład 1 zestawu wchodzą: higrometr, zlewka, moździerz, pistel, kalkulator (2 sztuki), łopatko – łyżeczka metalowa.

W celu przekazania przez Organizatora nagrody, zwycięzca Konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, zobowiązany jest przesłać w wiadomości zwrotnej adres do wysyłki  oraz telefon kontaktowy.

Nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez jej zwycięzcę w ciągu 15 dni roboczych od daty ogłoszenia rezultatów Konkursu.

Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie

 

Reklamacje.

Organizator nie przyjmuje reklamacji związanych z konkursem

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).

Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne.

Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie.

Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.