Realizacja recept na leki recepturowe. Wycena leku recepturowego w Kamsoft. Ewidencja.

1. Przyjęcie recepty

1.1 Uruchamiamy program KS Apteka (Kamsoft) i przechodzimy do modułu AP11 – Sprzedaż. Wybieramy “B” na klawiaturze. Pojawia się okno:

1.2 Uzupełniamy wymagane pola (opcja edycji uruchamiana jest poprzez “F4”). Potwierdzamy wybierając “Enter”

 

 

Uwaga! Jeśli recepta jest na odpłatność 100% w kolejnym kroku wybieramy “Esc” – wyjście, następnie z dolnego menu poruszając się strzałkami wybieramy opcję “Pełn.” i “Enter”.


Dalszy tok postępowania jest taki sam dla wszystkich odpłatności.


 

Pojawia się okno wyboru leku (lub w przypadku realizacji leku 100% okno z edytowanymi przez nas kodami NFZ):

 

1.3 Wybieramy “0” (zero) na klawiaturze. Pojawia się okno wyboru:

 

1.4 Wybieramy typ leku i potwierdzamy – “Enter”.  ( jeśli zastanawiasz się, którą opcję wybrać przeczytaj – które leki wyceniać jako jałowe). Pojawia się opcja wyboru ilości ryczałtów (jeśli zastanawiasz się z ilu ryczałtów powinna się składać odpłatność za lek przeczytaj – “ilość leku na 1 ryczałt“). Wpisujemy liczbę ryczałtów, potwierdzamy – “2x Enter”.

 

Lek recepturowy pojawia się jako niezafiskalizowana pozycja w sprzedaży.

 

Opcjonalnie, wybierając “P” – poprawa a następnie “R” – Receptura przejdziemy do okna wyceny leku recepturowego. Wycena opisana jest w dalszej części – wycena leku. Na tym etapie sprawdzamy tylko dostępność poszczególnych składników ewentualnie dokonujemy orientacyjnej wyceny recepty jeśli jest 100%. Okno wyceny pozostawiamy puste, opuszczamy je poprzez wybranie “2x ESC”. 

1.5 Przygotowujemy bloczek z numerem identyfikującym receptę.

Część dla pacjenta:

 • Pieczątka apteki
 • Umówiona data i godzina odbioru leku. Nie więcej niż 48 h od daty przyjęcia recepty, jeśli na recepcie znajduje się adnotacja “cito/wydać natychmiast” lub jednym ze składników jest substancja odurzająca, lek należy wykonać do 4 h od momentu przyjęcia recepty.
 • Numer identyfikujący receptę

Część dla apteki (przypinana do recepty):

 • Umówiona data i godzina odbioru leku
 • Numer identyfikujący receptę

Część dla apteki (przypinana do leku)

 • Numer identyfikujący receptę

 

Etykietę/zamówienie na lek robiony możemy również wydrukować z poziomu programu AP11 Sprzedaż. Wybieramy “P” Poprawa danej pozycji, następnie klikamy prawym przyciskiem myszy, wybieramy “Wydruki” > “Zamówienie na lek robiony”.

Ilość kopii takich wydruków określamy z poziomu  APW41 Admin > “Opcje modułów” > “APW11 Sprzedaż” > “Wydruki” > “Inne” > “Pozycja nr.7”.


 

1.6 Przenosimy lek recepturowy (niezafiskalizowaną pozycję ze sprzedaży) do kolejki wybierając “Alt + F10″(“Czy przenieść niezafiskalizowane pozycje…?”) – “Tak”. Pojawia się okno:

 

1.7 Uzupełniamy Uwagi do kolejki –  numer identyfikujący receptę. Wybieramy “F2″(akceptacja), “Ok”.

Program odnotowuje to jako moment przyjęcia leku recepturowego.

 

1.8 Odnotowujemy na odwrocie recepty dane: data, czas przyjęcia, podpis oraz pieczątka osoby przyjmującej.

 

1.9 Pobieramy lub nie zaliczkę na lek recepturowy. Fiskalizacja oraz pobór ewentualnych zaliczek to sprawa indywidualna.


 

2. Sporządzenie leku

2.1 Wykonujemy lek według recepty lekarskiej w odpowiednich warunkach. Jeśli dokonujemy zmian w składzie odnotowujemy ten fakt na odwrocie recepty + podpis i pieczątka osoby sporządzającej.

2.2 Uzupełniamy etykietę dla pacjenta o następujące dane:

 • adres, ewentualnie nazwa apteki (może być pieczątka)
 • skład leku ( o ile lekarz nie zamieści adnotacji – “wydać lek bez opisu”)
 • sposób użycia leku według recepty
 • datę sporządzenia leku
 • numer identyfikujący receptę, ewentualnie przyklejamy gotowy numer z bloczka na opakowanie leku

 

Etykietę możemy również wydrukować z poziomu programu KS Apteka w module Sprzedaż, stosując opcję poprawy “P”, następnie umieszczamy kursor myszki na interesującej nas, podświetlonej pozycji i klikamy prawym przyciskiem, następnie > “Wydruki” > “Sygnatura leku robionego”. Uzupełniamy dane i drukujemy używając “F8”. Wydruk najlepiej wykonać na etapie 3. Realizacja/sprzedaż/wydanie leku pacjentowi.

 

2.3 Jeśli apteka prowadzi zeszyt ewidencji leków recepturowych uzupełniamy dane:

 • data i czas przyjęcia (przepisujemy z odwrotu recepty)
 • data i czas sporządzenia (aktualny czas)
 • numer identyfikujący receptę
 • imię, nazwisko, podpis osoby sporządzającej

 

W programie KS Apteka również prowadzona jest ewidencja leków recepturowych.

W module AP21 – Zestawienia wybieramy kolejno “Sprzedaż” > “Inne” > “Ewidencja leków recepturowych”, określamy interesujący nas okres > “Enter”. Ewidencję można wydrukować wybierając “F10” lub “F11”.

 

2.4 Bezpośrednio po sporządzeniu leku, przystępujemy do jego wyceny w programie KS Apteka (Kamsoft).

2.4.1 Wybieramy “F10” – Kolejka, na podstawie nadanego wcześniej numeru podświetlamy interesującą nas pozycję i wybieramy “F6” – Receptura. Pojawia się okno wyceny leku recepturowego.

 

2.4.2 Przeważnie nazwy leków/surowców czy pojemników do receptury rozpoczynają się od “Rp. …”. Poprzez wybranie “Enter” dodajemy kolejne pozycje wchodzące w skład leku. W celu korekty/usunięcia wybranej pozycji wybieramy “F8” – usuń. Po uzupełnieniu/wycenie składu leku wybieramy “Esc”(wyjście).

 

W każdej chwili możemy sprawdzić poprawność wyceny z poziomu APW11 (sprzedaż) wybierając “F10” (kolejka), następnie F3 (podgląd wybranej pozycji).
Program odnotowuje to jako moment sporządzenia leku recepturowego.

 

2.5 Na odwrocie recepty wpisujemy dane: data, czas sporządzenia oraz podpis i pieczątka osoby sporządzającej.


 

3. Realizacja/ sprzedaż/ wydanie leku pacjentowi

3.1 W module AP11 (Sprzedaż) wybieramy “F10” (kolejka), podświetlamy wybrany lek i wybieramy “Enter”. Pozycja jest gotowa do fiskalizacji. Robimy nadruk wybierając kolejno “P” i “N”.

Program odnotowuje zafiskalizowanie sprzedaży jako moment sprzedaży/wydania leku

 

3.2 Na odwrocie recepty umieszczamy podpis i pieczątkę osoby wydającej lek.


 

*Przydatne funkcje:

Wchodzimy w opcję poprawy leku (“P”), wybieramy “G”. Pojawia się okno, gdzie możemy sprawdzić poprawność dat na każdym etapie sporządzania leku, możliwa jest edycja poszczególnych danych.


 

Wchodzimy w opcję poprawy leku (“P”), wybieramy “Alt + A”. Pojawia się okno gdzie możemy sprawdzić poprawność przypisania do użytkowników określonych działań, tutaj również mamy możliwość edycji danych.


Przedstawiony sposób realizacji recepty na lek recepturowy (przy założeniu, że osoba wykonująca daną czynność jest zalogowana do programu KS Apteka na swoje konto) zapewni nam poprawność danych znajdujących się na wydruku recepty (przyjął, zestawił, wydał) oraz zachowana zostanie chronologia czynności przekazana do NFZ przez program.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.