mikser recepturowy

Mikser recepturowy na abonament?

  • poprawa jakości wytwarzanych leków
  • wzrost wydajności
  • minimalizacja kosztów

To jedne z kluczowych parametrów decydujących o opłacalności sporządzania leków recepturowych w aptece.

Miksator recepturowy w ofercie abonamentowej  – rozwiązanie na miarę potrzeb współczesnych aptek.


Od niepamiętnych czasów w aptekach przy wytwarzaniu substancji farmaceutycznych stosuje się moździerze porcelanowe, zarówno do rozdrabniania substancji leczniczych, jak i do otrzymywania półstałych i stałych postaci leku. Niestety metoda klasycznego otrzymywania leków, jest obarczona dużą ilością wad technologicznych. Wewnętrzna powierzchnia moździerza porcelanowego jest chropowata, co umożliwia rozcieranie substancji, jednak podczas prac recepturowych w tych porach, odkładają się trudno zmywalne zanieczyszczenia. Idealnym rozwiązaniem byłoby używanie moździerzy jednorazowych, ale jest to ze względów ekonomicznych niemożliwe. Duża powierzchnia styku misy moździerza z atmosferą receptury, też niekorzystnie wpływa na jakość wykonanego preparatu. Kolejną wadą jest znaczna niepowtarzalność, uzależniona od osoby wykonującej preparat. Metoda klasyczna jest mało efektywna, czasochłonna i przez to kosztowna.


Niewątpliwym postępem w technologii recepturowej stało się wprowadzenie miksera recepturowego. MIKSATOR zwany potocznie mikserem recepturowym, stanowi obecnie podstawowe wyposażenie wszystkich nowoczesnych aptek typu A, które wytwarzają leki recepturowe. Zastosowanie MIKSATORA usprawnia pracę, sprowadzając ją często do załadowania pudełka recepturowego, odpowiednimi składnikami recepturowymi i włączenia urządzenia. MIKSATOR sam wytwarza idealnie homogenną strukturę masy leku recepturowego, o jakości daleko wyższej niż przy produkcji klasycznej. Ważnym udogodnieniem jest brak potrzeby mycia i wyparzania tradycyjnych utensyliów aptekarskich. Mieszanie przepisanych składników leku recepturowego wraz z podłożem, następuje po uprzednim ich odważeniu do pudełek recepturowych, w których w dalszej kolejności następuje homogenizacja masy recepturowej. Wytworzenie podstawowj maści recepturowej opartej na bazie Euceryny z roztworem wodnym kwasu bornego i dodatakami w postaci sterydu i/lub witamin trwa do 15 minut, przy zachowaniu procedury opracowanej przez firmęPodczas wyboru miksera recepturowego należy zwrócić uwagę na zaświadczenia/certyfikaty, które poświadczają zgodność urządzenia i akcesoriów z obowiązującymi normami, gwarantują bezpieczeństwo oraz najwyższą jakość sporządzanych leków.


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.