Nazwa zwyczajowa leku recepturowego a refundacja

Czy osoby uprawnione do wystawiania recept mogą zapisać lek recepturowy/apteczny posługując się nazwami zwyczajowymi/tradycyjnymi jak np.  Maść Wilkinsona, Mixtura Nervina,  Sol. Erlenmayerii, Aqua menthae piperitae bez konieczności rozpisywania na poszczególne składniki? Co na to NFZ? Co na to Ustawa? Uczelnie?

Stanowisko NFZ według przedstawionych poniżej pism jest jednoznaczne –  recepty zapisane przy użyciu nazw tradycyjnych podlegają refundacji po spełnieniu pozostałych wymogów.

Tak mówi również obowiązujące Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich:

6. 1. Dane dotyczące przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych obejmują:

(…)

4) ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, a w przypadku leku recepturowegojego skład lub nazwę mieszaniny składników, która jest używana zwyczajowo w praktyce farmaceutycznej, a w przypadku leku aptecznegojego nazwę zgodną z Farmakopeą Europejską lub innymi odpowiednimi farmakopeami uznawanymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

Załączniki do pism na ten temat:

Komisja  ds. Aptek Ogólnodostępnych do NFZ

http://www.oia.lodz.pl/Pliki%20pdf/komisja_aptek_og_do_nfz.pdf

Pismo MZ

http://www.loia.zgora.pl/index.php?lng=pl&id=2&idi=524

Pismo OIA Kraków

http://oia.krakow.pl/storage/20120305_komunikat_prezes_ora.pdf

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.