Substancje do receptury aptecznej

Surowce recepturowe – charakterystyka

Substancje do receptury aptecznej. Surowce recepturowe.

substancje do receptury, surowce w recepturze aptecznej,  wykaz surowców recepturowych

surowce farmaceutyczne, surowce recepturowe refundowane


Tanina – Tanninum
Właściwości fizykochemiczne Ciało stałe o barwie od żółtej do brązowej, bez zapachu. Synonimy Tanninum, Acidum tannicum, Acidum gallotannicum, kwas taninowy,
Tetrakainy chlorowodorek – Tetracaini hydrochloridum
Właściwości fizykochemiczne Bezwonne ciało stałe barwy białej. Synonimy Tetracaini hydrochloridum, tetrakainy chlorowodorek Postaci leku recepturowego roztwory, czopki, maści, krople i
Tymol – Thymolum
Właściwości fizykochemiczne Bezbarwne ciało stałe o charakterystycznym, intensywnym zapachu. Synonimy Thymolum Postaci leku recepturowego roztwory, krople, maści, proszki Działanie/zastosowanie Tymol
Wapnia chlorek sześciowodny – Calcium chloridum hexahydricum
Właściwości fizykochemiczne Ciało stałe, białe, bez zapachu. Synonimy Calcium chloridum hexahydricum, Calcii chloridum, Calcium chloratum Postaci leku recepturowego roztwory, mieszanki,
Wapnia glukonian – Calcii gluconas
Właściwości fizykochemiczne Ciało stałe, biały proszek bez zapachu. Synonimy Calcii gluconas, Calcium gluconicum, Calcium gluconatum, wapnia glukonian Postaci leku recepturowego
Wapnia mleczan pięciowodny – Calcii lactas pentahydricus
Właściwości fizykochemiczne Krystaliczne ciało stałe, białe, bez zapachu. Synonimy Calcii lactas, Calcium lacticum, wapnia mleczan Postaci leku recepturowego proszki Działanie/zastosowanie
Wapnia węglan strącony – Calcii carbonas praecipitatus
Właściwości fizykochemiczne Ciało stałe, białe, bez zapachu. Synonimy Calcii carbonas praecipitatus, Calcium carbonicum praecipitatum Postaci leku recepturowego proszki, zawiesiny do
Węgiel aktywny – Carbo medicinalis
Właściwości fizykochemiczne Ciało stałe, proszek, barwy czarnej, bez zapachu. Synonimy Carbo medicinalis, Carbo activatus, Carbo adsorbens, węgiel aktywny, węgiel chłonny