Czy dopuszczalne jest zlecanie przez apteki wykonywania leków recepturowych innym aptekom?

Odpowiedź znajdziemy w Piśmie MZ z dnia 15.01.2016, będącym odpowiedzią na pytanie wystosowane przez Pana Prezesa NRA.

” (…) Przepis art. 96 ust. 3 stanowiący, że apteki ogólnodostępne są zobowiązane do posiadania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w ilości i asortymencie niezbędnym do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności a w przypadku braku poszukiwanego produktu leczniczego w aptece ogólnodostępnej, w tym również leku recepturowego kierownik apteki powinien zapewnić jego nabycie w tej aptece w terminie uzgodnionym z pacjentem, nie oznacza równoczesnego zezwolenia na zlecanie innej aptece wykonywania leków recepturowych.”

Jeżeli lek nie może zostać wykonany w aptece “(…) należy wskazać pacjentowi najbliższą aptekę, która jest w stanie wykonać niezbędny mu lek recepturowy.

 

Przejdź do – Pismo MZ (oryginał)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.