ZMIANA od marca 2017-komunikat do NFZ-lek recepturowy

AKTUALIZACJA 01.06.2017

ROZPORZĄDZENIE JUŻ OBOWIĄZUJE!!!

Szczegóły tutaj

w 2017 roku planowane jest wprowadzenie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacje przekazywane Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Projekt rozporządzenia tutaj.


Rozporządzenie wprowadza kilka zmian w komunikacie elektronicznym (XML) przesyłanym co dwa tygodnie do NFZ.

  • obowiązek przekazywania informacji o lekach recepturowych wraz ze składnikami receptury w określonych ustandaryzowanych jednostkach miary:

sztuka [szt],
gram [g],
mililitr [ml] dla składników w postaci leku gotowego i surowca farmaceutycznego
opakowanie [op] dla opakowań bezpośrednich.

  • wprowadzenie słownika kodów postaci leku recepturowego. W systemie po wyborze rodzaju leku recepturowego (jałowy/niejałowy) będzie konieczne wybranie z listy jednego z następujących kodów postaci:

1 – dla proszków dzielonych – do 20 sztuk
2 – dla proszków niedzielonych (prostych i złożonych) do 80 gramów
3 – dla czopków, globulek oraz pręcików – do 12 sztuk
4 – dla roztworów, mikstur, zawiesin oraz emulsji do użytku wewnętrznego – do 250 gramów
5 – dla płynnych leków do stosowania zewnętrznego (jeżeli zawierają spirytus, ilość spirytusu w przeliczeniu na spirytus 95% nie może przekroczyć 100 gramów) – do 500 gramów
6 – dla maści, kremów, mazideł, past oraz żeli – do 100 gramów
7 – dla kropli do użytku wewnętrznego i zewnętrznego – do 40 gramów
8 – dla mieszanek ziołowych – do 100 gramów
9 – dla pigułek – do 30 sztuk
10 – dla klein – do 500 gramów
11 – dla kropli do oczu, uszu i nosa oraz maści do oczu, uszu i nosa, sporządzanych w warunkach aseptycznych – do 10 gramów

 

  • rozróżnienie czy recepta dotyczy pacjenta czy przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego, oraz wprowadza możliwość przekazywania daty urodzenia dla pacjentów nieposiadających numeru PESEL.
  • sprawozdawanie numeru PWZ lub numeru PESEL jeśli osoba nie posiada numeru PWZ lub technicznego identyfikatora nadawanego przez NFZ jeśli osoba nie posiada numeru PESEL. Te informacje już teraz można uzupełnić na karcie pracownika.

 

Więcej na nia.org.pl

Źródła: 1. KAMSOFT 2. nia.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.